This page only has lines of which I visited all stations. As for other stations, please look at the Japanese version🙇‍

All stations on this website were visited by train unless otherwise specified.
“△” means the station which was closed and became a signal point. “×” means the station which was closed completely. “※” means I visited after the closing (not using trains, of course). “()” means the station counted as a station of another line.
I’m sorry that all articles about a station on this website are written in Japanese.

Honshi Bisan Line (section of JR Shikoku)
(<-JR East)- (Utazu)

Yosan Line Branch Line
(Mukaibara) - Iyo-Ōhira - Iyo-Nakayama - Iyo-Tachikawa - (Uchiko)  (Niiya) - (Iyo-Ōzu)

Uchiko Line
Uchiko - Ikazaki - Kitayama - Niiya

Dosan Line
(Tadotsu) - Konzōji - Zentsūji - Kotohira - Shioiri - Kurokawa - Sanuki-Saida - Tsubojiri - Hashikura - Tsukuda - Awa-Ikeda - Minawa - Iyaguchi - Awa-Kawaguchi - Koboke - Ōboke - Tosa-Iwahara - Toyonaga - Ōtaguchi - Tosa-Ananai - Ōsugi - Tosa-Kitagawa - Kakumodani - Shigetō - Shingai - Tosa-Yamada - Yamadanishimachi - Tosa-Nagaoka - Gomen - Tosa-Ōtsu - Nunoshida - Tosa-Ikku - Azōno - Kōchi - Iriake - Engyōjiguchi - Asahi - Kōchi-Shōgyōmae - Asakura - Edagawa - Ino - Hakawa - Omurajinjamae - Kusaka - Okabana - Tosa-Kamo - Nishi-Sakawa - Sakawa - Erinono - Togano - Asō - Ōnogō - Ōma - Susaki - Tosa-Shinjō - Awa - Tosa-Kure - Kageno - Rokutanji - Niida - Kubokawa

Kōtoku Line
(Takamatsu) - Shōwachō - Ritsurinkōen-Kitaguchi - Ritsurin - Kitachō - Yashima - Furutakamatsu-Minami - Yakuriguchi - Danuki-Mure - Shido - Orange-town - Zōda - Kanzaki - Sanuki-Tsuda - Tsuruwa - Nibu - Sambommatsu - Sanuki-Shirotori - Hiketa - Sanuki-Aioi - Awa-Ōmiya - Itano - Awa-Kawabata - Bandō - Ikenotani - Shōzui - Yoshinari - Sako - Tokushima

Naruto Line
Naruto - Muya - Kompiramae - Kyōkaimae - Tatsumichi - Awa-Ōtani - (Ikenotani)

Tokushima Line
(Sako) - Kuramoto - Akui - - Ishii - Shimoura - Ushinoshima - Oezuka - Kamojima - Nishi-Oe - Awa-Kawashima - Gaku - Yamase - Awa-Yamakawa - Kawata - Anabuki - Oshima - Sadamitsu - Awa-Handa - Eguchi - Mikamo - Awa-Kamo - Tsuji - (Tsukuda)

Yodo Line
Wakai - Iejigawa - Utsuigawa - Tosa-Taishō - Tosa-Shōwa - Tōkawa - Hage - Ekawasaki - Nishigahō - Matsuchi - Yoshinobu - Matsumaru - Izume - Chikanaga - Fukata - Ōuchi - Futana - Iyo-Miyanoshita - Muden - (Kita-Uwajima)