This page only has lines of which I visited all stations. As for other stations, please look at the Japanese version🙇‍

All stations on this website were visited by train unless otherwise specified.
“△” means the station which was closed and became a signal point. “×” means the station which was closed completely. “※” means I visited after the closing (not using trains, of course). “()” means the station counted as a station of another line.
I’m sorry that all articles about a station on this website are written in Japanese.

Takayama Main Line (section of JR West)
(<-JR Central)- Inotani - Nirehara - Sasazu - Higashi-Yatsuo - Etchū-Yatsuo - Chisato - Hayahoshi - Fuchū-Usaka - Nishi-Toyama - Toyama

Himi Line
(Takaoka) - Etchu-Nakagawa - Nomachi - Fushiki - Etchu-Kokubu - Amaharashi - Shimao - Himi

Johana Line
Takaoka - Shin-Takaoka - Futatsuka - Hayashi - Toide - Aburaden - Tonami - Higashi-Nojiri - Takagi - 福野 - Higashi-Ishiguro - Fukumitsu - Etchu-Yamada - Johana

Nanao Line
Tsubata - Naka-Tsubata - Hon-Tsubata - Nose - Unoke - Yokoyama - Takamatsu - Menden - Hodatsu - Shikinami - Minami-Hakui - Hakui - Chiji - Kanemaru - Notobe - Yoshikawa - Noto-Ninomiya - Tokuda - Nanao - Wakuraonsen

Etsumi-Hoku Line
(Echizen-Hanandō) - Rokujō - Asuwa - Echizen-Tōgō - Ichijōdani - Echizen-Takada - Ichinami - Kowashōzu - Miyama - Echizen-Yakushi - Echizen-Ōmiya - Hakariishi - Ushigahara - Kita-Ōno - Echizen-Ōno - Echizen-Tano - Echizen-Tomida - Shimoyuino - Kakigashima - Kadohara - Echizen-Shimoyama - Kuzuryūko

Obama Line
(Higashi-Maizuru) - Matsuonodera - Aogō - Mitsumatsu - Wakasa-Takahama - Wakasa-Wada - Wakasa-Hongō - Kato - Seihama - Obama - Higashi-Obama - Shin-Hirano - Kaminaka - Wakasa-Arita - Ōtoba - Tomura - Fujii - Mikata - Kiyama - Mihama - Higashi-Mihama - Awano - Nishi-Tsuruga - (Tsuruga)

Maizuru Line
(Ayabe) - Fuchigaki - Umezako - Magura - Nishi-Maizuru - Higashi-Maizuru

Bantan Line
(Himeji) - Kyōguchi - Nozato - Tohori - Nibuno - Kōro - Mizoguchi - Fukusaki - Amaji - Tsurui - Niino - Teramae - Hase - Ikuno - Nii - Aokura - Takeda - (Wadayama)

Sankō Line (Closed)
(Gōtsu) - Gōtsuhommachi - Chigane - Kawahira - Kawado - Tazu - Iwami-Kawagoe - Shikaga - Imbara - Iwami-Kawamoto - Kirohara - Take - Ombara - Iwami-Yanaze - Akatsuka - Kasubuchi - Hamahara - Sawadani - Ushio - Iwami-Matsubara - Iwami-Tsuga - Uzui - Ikawashi - Kuchiba - Gōbira - Sakugiguchi - Kōyodo - Shikijiki - Nobuki - Tokorogi - Funasa - Nagatani - Awaya - Ozekiyama - (Miyoshi)

Kishin Line
(Himeji) - Harima-Takaoka - Yobe - Ōichi - Hon-Tatsuno - Higashi-Hashisaki - Harima-Shingū - Sembon - Nishi-Kurisu - Mikazuki - Harima-Tokusa - Sayo - Kōzuki - Mimasaka-Doi - Mimasaka-Emi - Narahara - Hayashino - Katsumada - Nishi-Katsumada - Mimasaka-Ōsaki - (Higashi-Tsuyama) - Tsuyama - Innoshō - Mimasaka-Sendai - Tsuboi - Mimasaka-Oiwake - Mimasaka-Ochiai - Komi - Kuse - Chūgoku-Katsuyama - Tsukida - Tomihara - Osakabe - Tajibe - Iwayama - (Niimi)

Imbi Line
(Tottori) - Tsunoi - Higashi-Koge - Koge - Kawahara - Kunifusa - Takagari - Mochigase - Inaba-Yashiro - Chizu - Haji - Nagi - Mimasaka-Kawai - Chiwa - Mimasaka-Kamo - Miura - Mimasaka-Takio - Takano - Higashi-Tsuyama