△は旅客扱い廃止、×は廃止、※は廃止後の訪問。()は別路線の駅扱い。
リンクが貼られている駅でもまだ掲載していない場合があります。掲載迄暫しお待ちください。

ฮกไกโดชิงกันเซ็ง
(ชินอาโอโมริ*) - สึงารุอิมาเบ็ตสึ - คิโกไน - (ชินฮาโกดาเตะโฮกูโตะ)
*JR東日本の駅として計上。

สายหลักโซยะ
(อาซาฮิกาวะ) - อาซาฮิกาวะโยโจ - ชิงอาซาฮิกาวะ - นางายามะ - คิตะนางายามะ - มินามิพิปปุ - พิปปุ - คิตะพิปปุ - รันรุ - ชิโอการิ - วัซซามุ - ฮิงาชิโรกูเซ็ง - เค็มบูจิ - คิตะเค็มบูจิ - ชิเบ็ตสึ - ชิโมะชิเบ็ตสึ - ทาโยโระ - มิซูโฮะ - ฟูรัง - ฮิงาชิฟูรัง - นาโยโระ - นิชชิง - ※(臨)ชิโท - โฮกูเซ - ชิเอบุง - ชิโฮกุ - มินามิบิฟูกะ - บิฟูกะ - ฮัตสึโนะ - มมโปไน - อนเนไน - โทโยชิมิซุ - เทชิโองาวะอนเซ็ง - ซักกูรุ - โอโตอิเน็ปปุ - โอซาชิมะ - ซากุ - เทชิโอะนากางาวะ - อูตาไน - โทอิกัมเบ็ตสึ - นูกานัง - โอนปปูไน - ยาซูอูชิ - มินามิโฮโรโนเบะ - คามิโฮโรโนเบะ - โฮโรโนเบะ - ชิโมนูมะ - โทโยโตมิ - โทกูมิตสึ - คาบูโตนูมะ - ยูจิ - บักไก - มินามิวักกาไน - วักกาไน

สายหลักเซกิโฮกุ
(ชิงอาซาฮิกาวะ) - มินามินางายามะ - ฮิงาชิอาซาฮิกาวะ - คิตะฮิโนเดะ - ซากูราโอกะ - โทมะ - โชงุนซัง - อิกาอูชิ - ไอเบ็ตสึ - นากะไอเบ็ตสึ - ไอซัง - อันตาโรมะ - โทอุง - คามิกาวะ - ×คามิชิราตากิ - ชิราตากิ - ×คีวชิราตากิ - △ชิโมะชิราตากิ - มารูเซ็ปปุ - เซโตเซะ - เอ็งงารุ - ยาซูกูนิ - อิกูโนะ - อิกูตาฮาระ - △คาเนฮานะ - นิชิรูเบชิเบะ - รูเบชิเบะ - ไอโนไน - ฮิงาชิไอโนไน - นิชิคิตามิ - คิตามิ - ฮากูโย - อิโตชิโนะ - ทันโนะ - ฮิอูชิไน - บิโฮโระ - นิชิเมมัมเบ็ตสึ - เมมัมเบ็ตสึ - โยบิโตะ - อาบาชิริ

สายหลักเซ็มโม
(อาบาชิริ) - คัตสึราได - มาซูอูระ - โมโกโตะ - คิตาฮามะ - (臨)เก็นเซกาเอ็ง - ฮามะโกชิมิซุ - ยามูเบ็ตสึ - ชิเรโตโกะ-ชาริ - นากะชาริ - มินามิชาริ - คิโยซาโตะโจ - ซัตสึรุ - มิโดริ - คาวายุอนเซ็ง - บิรูวะ - มาชู - ×มินามิเทชิกางะ - อิโซบุนไน - ชิเบชะ - ×โกจิกโกกุ - คายานูมะ - โทโระ - โฮโซกะ - คูชิโระชิตสึเง็ง - โทยะ - (ฮิงาชิกูชิโระ)

สายหลักฮาโกดาเตะ
ฮาโกดาเตะ - โกเรียวกากุ - คิเกียว - โอนากายามะ - นานาเอะ - ชินฮาโกดาเตะโฮกูโตะ - นิยามะ - โอนูมะ - โอนูมะโกเอ็ง - อากาอิงาวะ - โคมางาตาเกะ - ×ฮิงาชิยามะ - △ฮิเมกาวะ - โมริ - ×คัตสึรางาวะ - อิชิยะ - ฮงอิชิกูระ - อิชิกูระ - โอโตชิเบะ - โนดาโออิ - ยามาโกชิ - ยากูโมะ - △วาชิโนซุ - ยามาซากิ - คูโรอิวะ - △คิตะโตยตสึ - คุนนูอิ - นากะโนะซาวะ - โอชามัมเบะ - ฟูตามาตะ - ×วาราบิไต - คูโรมัตสึไน - เน็ปปุ - เมนะ - รังโกชิ - คมบุ - นิเซโกะ - ฮิราฟุ - คุตจัง - โคซาวะ - กินซัน - ชิการิเบ็ตสึ - นิกิ - โยอิจิ - รันชิมะ - ชิโอะยะ - โอตารุ - มินามิโอตารุ - โอตารุจิกโก - อาซาริ - เซนิบาโกะ - โฮชิมิ - โฮชิโอกิ - อินาโฮะ - เทเนะ - อินาซูมิโกเอ็ง - ฮัซซามุ - ฮัซซามุชูโอ - โคโตนิ - โซเอ็ง - ซัปโปโระ - นาเอโบะ - ชิโรอิชิ - อัตสึเบ็ตสึ - ชินริงโกเอ็ง - โออาซะ - นปโปโระ - ทากาซาโงะ - เอเบ็ตสึ - โทโยโฮโระ - โฮโรมูอิ - คามิโฮโรมูอิ - อิวามิซาวะ - มิเนโนบุ - โคชูไน - บิไบ - ชาชิไน - นาอิเอะ - โทโยนูมะ - ซูนางาวะ - ทาจิกาวะ - เอเบ-อตสึ - โมเซอูชิ - ฟูกางาวะ - โอซามูไน - อิโน - ชิกาบูมิ - อาซาฮิกาวะ

สายหลักฮาโกดาเตะสายรองซาวาระ
(โอนูมะ) - อิเกดะเอ็ง - นางาเรยามะอนเซ็ง - โชชิงูจิ - ชิกาเบะ - โอชิมะ-นูมาจิริ - โอชิมะ-ซาวาระ - คาการิมะ - โอชิโรไน - ฮิงาชิโมริ - (โมริ)

สายหลักรูโมอิ
(ฟูกางาวะ) - คิตะอิจิยัง - ชิปปูเบ็ตสึ - 北ชิปปูเบ็ตสึ - อิชิการินูมาตะ - มัปปุ - เอบิชิมะ - โทเงชิตะ - โฮโรนูกะ - ฟูจิยามะ - โอวาดะ - รูโมอิ
【廃止区間】(รูโมอิ) - เซโงชิ - เรอูเกะ - อาฟุง - โนบูชะ - ชากูมะ - ชูมัมเบ็ตสึ - ฮาชิเบ็ตสึ - มาชิเกะ

富良野線
(富良野) - 学田 - 鹿討 - 中富良野 - (臨)ラベンダー畑 - 西中 - 上富良野 - 美馬牛 - 美瑛 - 北美瑛 - 千代ヶ岡 - 西聖和 - 西神楽 - 西瑞穂 - 西御料 - 緑が丘 - 神楽岡 - (旭川)

根室本線(全駅下車済)
(滝川) - 東滝川 - 赤平 - 茂尻 - 平岸 - 芦別 - 上芦別 - 野花南 - △島ノ下 - 富良野 - 布部 - 山部 - 下金山 - 金山 - 東鹿越 - 幾寅 - 落合 - 新得 - 十勝清水 - ×羽帯 - 御影 - 芽室 - 大成 - 西帯広 - 柏林台 - 帯広 - 札内 - ×稲士別 - 幕別 - 利別 - 池田 - 十弗 - 豊頃 - 新吉野 - 浦幌 - △上厚内 - 厚内 - △直別 - △尺別 - 音別 - △古瀬 - 白糠 - 西庶路 - 庶路 - 大楽毛 - 新大楽毛 - 新富士 - 釧路 - 東釧路 - 武佐 - 別保 - 上尾幌 - 尾幌 - 門静 - 厚岸 - 糸魚沢 - 茶内 - 浜中 - 姉別 - 厚床 - ×初田牛 - 別当賀 - 落石 - 昆布盛 - 西和田 - ×花咲 - 東根室 - 根室

室蘭本線(全駅下車済)
(長万部) - 静狩 - 小幌 - 礼文 - 大岸 - 豊浦 - 洞爺 - 有珠 - 長和 - 伊達紋別 - 北舟岡 - 稀府 - 黄金 - 崎守 - 本輪西 - 東室蘭 - 鷲別 - 幌別 - 富浦 - 登別 - 虎杖浜 - 竹浦 - 北吉原 - 萩野 - 白老 - 社台 - 錦岡 - 糸井 - 青葉 - 苫小牧 - 沼ノ端 - 遠浅 - 早来 - 安平 - 追分 - 三川 - 古山 - 由仁 - 栗山 - 栗丘 - 栗沢 - 志文 - (岩見沢)

室蘭本線支線(全駅下車済)
室蘭 - 母恋 - 御崎 - 輪西 - (東室蘭)

千歳線(全駅下車済)
(沼ノ端) - 植苗 - △美々 - 南千歳 - 千歳 - 長都 - サッポロビール庭園 - 恵庭 - 恵み野 - 島松 - 北広島 - 上野幌 - 新札幌 - 平和 - (白石)

千歳線支線(全駅下車済)
(南千歳) - 新千歳空港

札沼線(全駅下車済)
(桑園) - 八軒 - 新川 - 新琴似 - 太平 - 百合が原 - 篠路 - 拓北 - あいの里教育大 - あいの里公園 - 石狩太美 - 石狩当別 - 北海道医療大学
【廃止区間】(北海道医療大学) - 石狩金沢 - 本中小屋 - 中小屋 - 月ヶ岡 - 知来乙 - 石狩月形 - 豊ヶ岡 - 札比内 - 晩生内 - 札的 - 浦臼 - 鶴沼 - 於札内 - 南下徳富 - 下徳富 - 新十津川

石勝線(全駅下車済)
(南千歳) - (追分) - △東追分 - 川端 - 滝ノ上 - △十三里 - 新夕張 - 占冠 - トマム - (新得)

石勝線夕張支線【廃止】(全駅下車済)
(新夕張) - 沼ノ沢 - 南清水沢 - 清水沢 - 鹿ノ谷 - 夕張

日高本線(全駅下車済)
(苫小牧) - 勇払 - 浜厚真 - 浜田浦 - 鵡川 - 汐見 - 富川 - 日高門別 - 豊郷 - 清畠 - 厚賀 - 大狩部 - 節婦 - 新冠 - 静内 - 東静内 - 春立 - 日高東別 - 日高三石 - 蓬栄 - 本桐 - 荻伏 - 絵笛 - 浦河 - 東町 - 日高幌別 - 鵜苫 - 西様似 - 様似

江差線(全駅下車済)*
【道南いさりび鉄道に移管】(五稜郭) - 七重浜 - 東久根別 - 久根別 - 清川口 - 上磯 - 茂辺地 - 渡島当別 - 釜谷 - 泉沢 - 札苅 - (木古内)
【廃止】(木古内) - 渡島鶴岡 - 吉堀 - 神明 - 湯ノ岱 - 宮越 - 桂岡 - 中須田 - 上ノ国 - 江差
*移管前・廃止前に全駅下車済ですが、写真はありません。計数の都合上キャッチフレーズやメニュー上の駅数にも加えていますが、当面掲載予定はありません。

海峡線【定期旅客列車設定無し】
(中小国) - ×津軽今別 - ×竜飛海底 - ×(臨)吉岡海底 - △知内 - (木古内)